Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

PLAN MIASTA / CITY PLAN

ŁEBA NA SZLAKU HISTORII

PRZEWODNICY TURYSTYCZNI / TOURIST GUIDE

SZKLAKI TURYSTYCZNE / TOURIST TRAILS

PRODUKTY LOKALNE / LOCAL SPECIALITIES

pl
Przy wjeździe na obwodnicę zachodnią Łeby (nazwaną aleją św. Mikołaja) stoi krzyż ojców oblatów ustawiony w 7 września 2010 roku. Ma on sześć metrów wysokości i jest wierną kopią krzyża używanego przez ojców oblatów. Postawiono go, aby uczcić 65-lecie działalności wspólnoty misjonarzy w Łebie. Pieniądze na stworzenie krzyża pochodziły ze zbiórki u wiernych. Krzyż zaprojektował inż. Marek Glegołaz Urzędu Miejskiego w Łebie. Krzyż stanął na murowanym cokole, który został uformowany w kształt wydmy z której wyłania się fragment zasypanej Starej Łeby.

pl
Dom ten został zbudowany przez kupca i konsula Johanna G. Mampe przy dawnej Hauptstrasse 18. Na frontowej belce poprzecznej częściowo zachował się napis w języku łacińskim, którego tłumaczenie w całości brzmi "Bóg jest moim obrońcą i wspomożycielem. Panie, nie opuszczę Cię. Ty mnie przecież błogosławisz. Johann Mampe - 18 lipca 1723 r."
gb
At ul. Kosciuszki 86. Built by a merchant and a consul Johann G. Mampe in former Hauptstrasse 18. There is a Latin inscription on the front lateral beam the translation of which says: 'God protects me and supports me. Oh Lord, I shalt not leave thee. Thou bless me. Johann Mampe' 18 July 1723.

pl
Kościół ten został zbudowany w 1683 r. Do budowy użyto częściowo materiałów z kościoła św. Mikołaja, zniszczonego przez sztorm w 1558 r. Na placu przedkościelnym znajduje się obelisk pojednania -granitowy głaz o wysokości 2 metrów, upamiętniający mieszkań ów Łeby i okolicznych wsi poległych w czasie I wojny światowej. Na tablicy widnieje około 50 nazwisk.

Obraz MaxaPechsteina, jest to obraz niemieckiego malarza  ekspresjonisty, należącego do grupy „Die Brücke” (MOST), mieszkającego w Łebie do 1945 r. Obraz jest zatytułowany: „Matka Boska jako Orędowniczka”. Jego wysokość wynosi ponad dwa metry, szerokość zaś jeden metr. Został wykonany na zamówienie łebskiej parafii i namalowany na prześcieradle, farbami używanymi przez rybaków do naprawy łodzi. Przedstawia Maryję stojącą na kuli ziemskiej, zanurzonej w morskich falach.

Figurka Srebrnego Dorsza, 6 czerwca 1999 r. łebscy rybacy ofiarowali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II srebrnego dorsza. 24 czerwca 2000 r. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny umieszczono i poświęcono pamiątkę tego daru.

Ławka MaxaPechsteina, znajduje się na placu przed kościołem i zachęca do wypoczynku i rozmyślania.

Odrestaurowana figurka dwustuletniego chrzcielnego anioła, figurka ta wisiała w kościele już w roku 1824. Podanie głosi, że ufundowała go tęskniąca za swym mężem, rybakiem, kochająca żona, jako wotum wdzięczności za to, że po długim czasie powrócił cały i zdrowy z morskich wypraw. Na co dzień anioł trzyma na złotej tacy księgę Pisma Świętego, zachęcając do jego czytania; z okazji chrztu zniża się i przynosi dziecku białą szatę na znak czystego serca duszy; w czasie ceremonii ślubnych przynosi nowożeńcom obrączki. Jest to rzeźba z drewna sosnowego o wadze 80 kg.

gb
At ul. Powstanców Warszawy 28. Built in 1683. Some of the building material came from St. Nicholas' Church destroyed in a storm of 1558. In the square in front of the church there is an obelisk of reconciliation - a 2-metre high granite rock commemorating the inhabitants of Leba and surrounding villages that died in World War I. The board depicts 50 names.

Max Pechstien's Painting
A painting by a German expressionist, a member of the group 'Die Brücke', who lived in Leba until 1945. The painting is called: 'Our Lady the Pleader'. It is 2 m high and 1 m wide. It was painted by commission of Leba parish on a sheet with paints used by fishermen to maintain their boats. It shows

St. Mary standing on the globe immensed in sea waves.

Silver Cod Figure
On 6 June 1999 the fishermen of Leba offered Pope John Paul II a silver cod, the symbol of their life. On 24 June 2000 a souvenir of the gift was consecrated and placed in the St. Mary?s Assum-ption's Church.

Max Pechstein's Bench
Situated in front of the church, invites to have a rest and to muse.

pl
Wyrzutnia Rakiet jest hitlerowskim poligonem rakietowym z 1940 r. To tutaj niemieccy naukowcy testowali rakiety przeciwlotnicze i balistyczne. Na jej terenie znajdują się: ekspozycja rakiety ziemia-ziemia, która została wykopana 1,5 km od poligonu Słowińskiego Parku Narodowego, zabudowania z okresu drugiej wojny światowej, bunkier dowodzenia, lej wyrzutni z widocznymi kanałami po chłodziwie, fundamenty stacji radiolokacyjnych RHEINGOLD i MANNHEIM REISE oraz fundamenty hali montażowej, służącej do konstrukcji rakiet przeciwlotniczych.
gb
Racket Launcher is a Nazi rocket range dating back to 1940. It was here that German scientists tested anti-aircraft and ballistic missiles. On display here there is a surface-to-surface missile excavated 1.5 kilometres away from Slowinski National Park range, buildings dating back to World War II, a command bunker, a launch crater with traces of coolant; foundations of RHEINGOLD and MANNHEIM REISE radio beacons as well as foundations of an assembly hall used for constructing anti-aircraft missiles.

tel. +48 59 866 19 12
www.lebskiserwisturystyczny.pl

pl
Port jachtowy w Łebie jest pierwszym tego typu kompleksowym przedsięwzięciem zrealizowanym na polskim wybrzeżu. Może przyjąć ponad 120 jednostek różnych klas, w tym także jachty żaglowe o długości do 18 metrów i motorowe do 24 metrów długości.
gb
The first complex project of the kind carried out on Polish coast. It can accommodate over 120 units of various class, including sailing yachts of length up to 18 meters and motor boats up to 24 meters.

tel. +48 59 866 17 35
www.port.leba.eu

pl
Krzyż nawigacyjny jest 16-metrową metalową konstrukcją, która stoi u podstawy łebskiego zachodniego falochronu. Postawiony we wrześniu 2001 r., został poświęcony pamięci marynarzy, rybaków, żeglarzy i tym, którzy nie powrócili z morza.
gb
A 16-metre high structure located at the bottom of the western breakwater of Łeba. Erected in September 2001 to commemorate all seamen, fishermen and sailors who died at sea.

pl
Św. Mikołaj jest opiekunem rybaków i żeglarzy. Ruiny tego kościoła, zbudowanego w XIV wieku, są najstarszym zabytkiem miasta. W pobliżu kościoła znajdowała się w XIV wieku tak zwana "stara Łeba", będąca tą pierwszą osadą, z której rozwinęła się później obe na Łeba. Niestety los dla Łebian na przestrzeni kilkunastu wieków nie był zbyt łaskawy. Wielokrotnie występujące wylewy kapryśnej rzeki, wędrujące wydmy oraz silne sztormy przyczyniły się do zniszczenia pierwotnej osady. Katastrofalne sztormy w latach 1558 i 1570 zniszczyły całą osadę, pozostawiając jedynie fragment kościoła, który pozostał do dnia dzisiejszego.
gb
St. Nicolas is the patron saint of fishermen and sailors. The remains of the church built in the 14th century the are oldest historic building in the town. In the 14th century here there used to be 'the Old Leba' located close to the church; it was the first settlement which later deve-loped into contemporary Leba. Unfortunately,over the centuries fate was against the inhabitants of ?eba. Numerous flooding by whims of the river, active dunes and high storms added to the destruction of the original settlement. Disastrous storms of 1558 and 1570 destroyed the whole settlement. It was only a fragment of the church that survived down to our times.

- Przejazd Kolejką Bajkową po Łebie i w kierunku Wydm Ruchomych / Tour by train throug Łeba and direction Dunes
ul. Powstańców Warszawy 38, tel. +48 59 866 19 12, www.lebskiserwisturystyczny.pl

 


parki / parks


- Park Nadmorski Łabędzi Staw / Seaside Park "Swan Pond"

- Park Misjonarzy Oblatów / Missionary Oblates Park
ul. Powstańców Warszawy

- Park Jana Pawła II / John Paul II' s
ul. Łąkowa

- Skwer Rybaka / Fisherman's Square
ul. Kościuszki

wystawy / exhibitions

- Łeba w starej fotografii / Łeba inold  photograph
ul. 11 Listopada 5A, Biblioteka Miejska

- Kronika ludzi i morza / Chronicle of people and the sea
ul. 11 Listopada 5A, Biblioteka Miejska

- 12 w skali Beauforta / 12 on the Beaufort scale
ul. 11 Listopada 5A, Biblioteka Miejska

- Max Pexchstein - wystawa dokumentalna / Max Pechstein - documentary exhibition
ul. Abrahama

- Łeba - wystwa dokumentalna / Łeba - documentary exhibition
ul. Wojska Polskiego

- Świerkowa tratwa NORD - wystawa dokumentalna / Spruce raft „Nord” - documentary exhibition
ul. Jachtowa

 

ODWIEDZIŁO NAS

Odsłon artykułów:
829621

INFORMACJA TURYSTYCZNA / TOURIST INFORMATION

Godziny otwarcia
wrzesień - czerwiec

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

lipiec - sierpień
poniedziałek - piątek
9:00 -18:00
sobota
10:00 - 14:00
niedziela
NIECZYNNE

 

Opening hours
September - June
monday - friday
8:00 am. - 4:00 pm.

july - august
monday - friday
9:00 am. - 6 pm.
saturday
10:00 am. - 2 pm.
sunday
CLOSED

SZUKAJ OBIEKTÓW OZNACZONYCH TAKIM CERTYFIKATEM

ceryfikat lot

CENNIK ATRAKCJI / ATTRACTION PRICELIST

Gmina Miejska Łeba

ATRAKCJE W OKOLICY / ATTRACTION IN THE AREA

Gmina Wicko

KALENDARZ IMPREZ / EVENTS CALENDAR

Gmina Choczewo